DESIGN CONVERSATION: PEER REVIEW

PEER REVIEW COMMITTEE ARCHITECTURE Pisit Viriyavhadhana วุฒิสถาปนิก สาขา สถาปัตยกรรม Chatchai Gadavanij/ Associate Professor วุฒิสถาปนิก สาขา สถาปัตยกรรม Juthathip Techachumroen (External Committee) INTERIOR ARCHITECTURE Khemita Visudharomn วุฒิสถาปนิก สาขา สถาปัตยกรรมภายใน Teerasak Kuharongroj สามัญสถาปนิก สาขา สถาปัตยกรรมภายใน Pailin Phokthavi (External Committee) PRODUCT DESIGN Chutarat Laomanacharoen/Assistant Professor สามัญสถาปนิก  สาขา สถาปัตยกรรมภายใน Product Design Professional Wannida Nivartvong Product Design Professional Piti Khuptawathin/ Assistant Professor…

CREATIVE WORK PUBLICATIONS

  Sale Gallery at The Rich Condominium/ Nana CHANANYA APIWATPHONG http://www.rp.co.th/microsite/th/project/index/THE_RICH_NANA/10 Packaging design for Mango in Tropical Fruit Gel Commissioned by National Food Institute for EmWe Brand PIYANAT DABBHASUTA RESEARCH AND DESIGN DEVELOPMENT Somjai House  NUTTHAWUT PIRIYAPRAKOB http://www.designboom.com/architecture/npda-studio-somjai-house-nutthawut-piriyaprakob-thailand-11-10-2015/ INTERACTIVE FEATURES FOR BCC INSPIRATIONAL HALL FEATURED IN KSDS INTERNATIONAL SPRING INVITATIONAL EXHIBITION NUTTAPHOL   SUPHAWONG  NUTTHAWUT…

RESEARCH AND PUBLICATIONS

The emergance of Sustainable Design in Interior Design Project (small hotel) Varaporn Anuntaprayoon and Orlaor Hamsettee Department and Interior Design and Department of Interior Architecture https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/92451/72416 Leadership Skill: A Missing Dimension in Architectural Education Vasin Thammanuban  Department  of Architecture http://www.apheit.siam.edu/jounal/Inter-1-2559/p5-14-Vasin.pdf Privatized vs Community-Based Neighborhood Governance in the Context of Economic Renovation in Vietnam: Case Study…

SPOTLIGHT: ARCHITECTURE

ECONO THAILAND-OFFICE AND FACTORY  JATURONT  BOONLA-OR PROJECT FACTS: This project has started with the owner willingness to integrate “Eco Architectural Design” to their factory renovation and the new office. The passive design for the both buildings mainly focused on a better natural lighting and air ventilation application. The factory building was designed according to its…

SPOTLIGHT: Product Design

PACKAGING DESIGN FOR OTOP PRODUCTS PIYANART DABBHASUTRA NATIONAL FOOD INSTITUTE (สถาบันอาหาร)ได้จัดทำโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพ ของโลก (Thailand Food Quality to The World) และโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย (Thailand Food Forward) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้การผลิตอาหารของไทยมีเสถียรภาพคงอยู่ได้ในภาวะวิกฤตด้านความมั่นคงของอาหารและยืนหยัดแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) และประชาคมโลก    

CRITIQUE

 CRITIQUE   1 AN EMERGING DIRECTION IN HEALTHCARE FACILITY DESIGN: DERMATOLOGY AND AESTHETIC CENTER, SERIRAK HOSPITAL  CHANANYA  APIWATPONG (INTERIOR ARCHITECT)  &  CHUTARAT LAOMANACHAROEN (AUTHOR) Healthcare facilities have long been a great challenge for architects and designers, from the age of extreme sanitation and functionalism to evidence-based and user-defined environment[1]. In Thailand, during the past decade, many…

SPOTLIGHT: Interior Architecture

THE WHITE HOUSE CAFE  PRIMA VIRIYAVHADHANA ร้านอาหาร The White House Kafe ตั้งอยู่ถนน หัวหมาก ซ.9 ทางเจ้าของโครงการต้องการให้การออกแบบร้านมีลักษณะโปร่งโล่งสบาย มีความอบอุ่นเป็นกันเองและมีความแตกต่างจากร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง ทางผู้ออกแบบได้นำเสนอให้เอาชื่อร้านที่มีอยู่มาใช้เป็น concept ในการออกแบบ เนื่องจากงบประมาณและระยะเวลาการปรับปรุงซ่อมแซมอันจำกัด ผู้ออกแบบและเจ้าของมีความคำนึงถึงการปรับปรุงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารให้น้อยที่สุดแต่ให้นำมาซึ่งผลต่อภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป ผู้ออกแบบจึงนำเสนอให้มีการปรับปรุงรูปลักษณ์ของช่องเปิดอาคาร (ช่องหน้าต่าง ประตู) การยกฝ้าเพดานภายในให้สูงชึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งโล่งสบายตาจากบริเวณภายในร้าน และโดดเด่นจากภายนอกร้านมองเข้ามา ร่วมไปถึงการจัด landscape ภายนอกอาคารโดยมีการเพิ่มมุมนั่งเล่นในสวนและน้ำพุเพื่อสร้างบรรยากาศ Peer Review Committee: Please click to review this work MEDIA ACOUSTICS VATCHARAT SAMMAKAMAI PROJECT FACTS “Media Acoustics” is the company that deals with mobile and housing…